latinica | ћирилица

„ЗРЕПОК“ ОМОГУЋИО УЧЕШЋЕ ЗРЕЊАНИНСКИХ НОВИНАРА НА СЕМИНАРУ УПС-а

23.10.2010

Стручне службе Уније послодаваца Србије у сарадњи са више стотина директора и менаџера малих, средњих и великих предузећа потпомогунуте Аустријском агенцијом за развој и Међународном организацијом рада, у току 2010. године, урадиле су Студију оптерећења привреде у Републици Србији и на једном месту објединиле све врсте трошкова (оптерећења) са којима послује привреда Србије. Оваква студија није у српској привреди рађена и публикована још од 1986. године и периода бивше СФРЈ и многи подаци по први пут су презентоване стручној и широј јавности. У циљу бољег информисања новинара економских редакција у Републици Србији о подацима добијеним током истраживања Унија послодаваца Србије организовала је 22. и 23. октобра 2010. године на Сребрном језеру семинар за новинаре економских редакција на коме су представљени резултати из студије оптерећења.

 

Жеља организатора је била да представнике медија који се баве економијом упознају са великим бројем података и чињеница и приближи им тренутну ситуацију у привреди Србије, али и да им представи и предлоге привредника шта треба урадити како би се створио бољи привредни амбијент без кога неће бити значајнијег пораста запошљавања и животног стандарда грађана у наредним годинама.

 

ЗРЕПОК, као колективни члан УПС-а, добио је прилику, да о трошку УПС-а, позове 3 новинара из нашег града да узму учешћа на овом семинару. Тако је омогућено Далибору Бубњевићу, главном и одговорном уреднику НИП „Зрењанин“, Владислави Ивковић новинарки Радио „Зрењанин“-а и Александру Јирси, новинару КТВ Телевизије да на дводневној презентацији буду детаљно упознати са комплетном проблематиком пословања предузетника и привредника у Србији.

 

Први део семинара био је уводни део у анализу оптерећења привреде и макроекономска поређења и појашњење због чега су оптерећења велика.

 

Другог дана семинара извршена је презентација оптерећења привреде и оптерећења рада кроз порезе, доприносе и остале трошкове у складу са Законом о раду, као и обавезе из Општег колективног уговора.

 

Посебан сегмент предавања односио се на административне трошкове пословања, локалне и републичке административне таксе, трошкове јавних набавки, трошкове царина и акциза, трошкове судских такси, као и остале административне трошкове пословања и трошкове по основу различитих закона.

 

Новинарима учесницима овог семинара предочени су и додатни трошкови које привреда трпи због неуређености и неефикасности система и препоруке које долазе из привреде, а односе се на стварање повољнијег привредног амбијента и предузетништво младих као основе развоја.

 

ЗРЕПОК сматра да је од великог значаја што је оваква студија урађена и што су подаци који се у њој налазе представљени стручној јавности, али и новинарима јер боља информисаност новинара доводи и до бољег и квалитетнијег информисања просечног грађанина у Србији који је погођен тренутном економском ситуацијом у земљи.

 

ЗРЕПОК ће и у наредном периоду обезбедити учешће новинара из нашег града на семинарима које организује Унија послодаваца Србије.

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија