latinica | ћирилица

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ СБО

12.04.2011

На основу покренуте иницијативе од стране представника новооснованог Удружења за безбедност и здравље на раду Средњебанатског округа, организован је састанак с циљем упознавања ЗРЕПОК-а са радом и пољима деловања овог удружења као и разматрање могућих аспеката успостављања међусобне сарадње. Испред ЗРЕПОК-а, састанку су присуствовали Драган Видаковић, председник, Будимир Јовановић, заменик председника и Горан Ковачевић, члан ИО. УБЗР СБО су представили председник Александар Комленовић и потпредседник Дарко Данкулов.

 

Након кратког представљања ЗРЕПОК-а и његових досадашњих резултата, Драган Видаковић, председник ЗРЕПОК-а је позвао госте да представе своје удружење.

 

Председник УБЗР СБО, Александар Комленовић је истакао да је реч о удружењу које је основано 7. децембра 2010. године са циљем да се повећа свест о значају система безбедности и здравља на раду као нужног предуслова за социјално благостање друштвене заједнице, као и да се друштву што више приближи ова проблематика. Ово удружење броји 27 чланова, физичких лица који долазе из јавних установа, као и приватних фирми и агенција које се баве заштитом на раду.

 

Комленовић и Данкулов су у свом обраћању навели поједине неправилности и проблеме са којима се фирме суочавају у области безбедности и здравља на раду и разменили искуства по том питању са присутним члановима ЗРЕПОК-а.

 

Представници УБЗР СБО су истакли да они своју организацију и њену улогу виде пре свега као саветодавну, а потом и као иницијаторску у смислу предлагања мера за превазилажење проблема из области безбедноси на раду надлежним органима, институцијама и заинтересованим организацијама за њихово решавање. Даље, планирају и да предузимају активности на јачању културе превенције у циљу смањења броја несрећа и повреда на раду, афирмације иницијативе и мера које имају за циљ развој сарадње социјалних партнера и размену мишљења и искустава о безбедности и здравља на раду; организовања стручних скупова, семинара и других облика едукација; као и организовања манифестација пропагандног карактера у циљу популаризације и приближавања система безбедности и здравља на раду широј јавности.

 

Комленовић је посебно истакао да њему лично а и члановима Удружења веома смета то што се директиве по овој теми добијене из ЕУ спроводе дословно, а закони и прописи дословно и некритички преписују, па су многи од њих потпуно непримењиви у нашим условима. Тиме се у потпуности обесмишљава стварна потреба за унапређењем безбедности и здравља на раду запослених, а стварају се огромни проблеми у примени прописа како послодавцима тако и надлежним инспрекцијским органима. Осим тога, он је нагласио и то да на тржишту постоји велика и шаролика понуда заштитне опреме која није у складу са захтеваним стандардима, а да су цене непримерено велике, те да је потребно указати јавности на неправилности и у том смислу и утицати на остварење што мање повреда и несрећа на раду, али и приближити послодавцима целу проблематику и разјаснити им како њихове обавезе тако и обавезе запослених.

 

Представници УБЗР-а су истакли да изузетно цене то што је ЗРЕПОК досадашњим ангажовањем постигао и да сматрају да би обострано било веома корисно ако би успоставили сарадњу Они су посебно нагласили и веома утицајну улогу ЗРЕПОК-а у погледу рада других послодавачких организација на територији града Зрењанина и Средњебанатског управног округа што би се могло искорисити за приближавање циљева и активности УБЗР-а послодавцима региона, а од чега би и они сами имали велике користи.

 

(На слици са десна на лево: Будимир Јовановић, Драган Видаковић, председник УБЗР-а Александар Комленовић,  потпредседник Дарко Данкулов и Горан Ковачевић)

 

На послетку представљања УБЗР СБО, председавајући Драган Видаковић се захвалио на исказаном интересовању и жељи за успоствљањем сарадње као и лепим речима које су предстаници УБЗР-а изнели у погледу ангажмана ЗРЕПОК-а. Он је даље, у име присутних, и уз уверење да деле став свих чланова ЗРЕПОК-а, закључио да је веома добро што су оснивачи УБРЗ-а препознали потребу да се организују и удруже како би допринели остварењу својих „еснафских“ интереса, али и интереса целог друштва. Видаковић је посебно нагласио да му је веома драго ако су оснивачи УБЗР-а у ЗРЕПОК-у имали инспирацију приликом свог организовања јер је то и један од важнијих циљева ЗРЕПОК-а, да личним примером подстакну и друге појединце и организације на организовање и удруживање а све у циљу јачања цивилног друштва као основе развијене демократије у нашој земљи, што представља основни предуслов за наставак реформи и опоравка нашег друштва.

 

Видаковић је, на крају састанка, закључио да је исказана иницијатива оснивача УБЗР-а за ЗРЕПОК прихватљива и да успостављање чвршће сарадње између две организације може бити од користи за оба удружења, те је предложио да се сачини предлог споразума који би дао оквир за сарадњу.

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија