latinica | ћирилица

ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ

08.02.2011

У уторак 8. фебруара, у просторијама Удружења у трговинско пословном центру „РЕНЕСАНС“ у Зрењанину, одржана је прва редовна седница скупштине „ЗРЕПОК“-а у 2011. години са почетком од 13 часова и завршетком у 15,35 часова.

 

Прочитајте битне закључке са скупштине:

 

З А К Љ У Ч Ц И
СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У 2011. ГОДИНИ

 

 1. Довршити започете, а недовршене послове са претходне скупштине:
  Доставити потписана књижна задужења у вези са “ПРОПИСИ.НЕТ” Јасмини Крецул како би се могли дати кључеви за коришћење лиценци;
  Окончати предлог измене Закона о раду и доставити га члановима ЗРЕПОК-а на коментар и одобрење за следећу седницу скупштине како би био прослеђен УПС-у као званични предлог ЗРЕПОК-а (Драган Видаковић);
  Поставити банере “ЗРЕПОК”-а и линк ка званичном сајту Удружења од стране чланова који то још увек нису учинили.
 2. Наставити и убрзати активности на активирању УПС – ПОСЛОДАВЦИ Зрењанина:
  Доставити Горану Ковачевићу фотокопију решења о његовом именовању за лице овлашћено за заступање и представљање УПС – Послодавци Зрењанина (Наташа Козић);
  Извршити пререгистрацију седишта УПС-Послодавци Зрењанина (Горан Ковачевић);
  Отворити текући рачун за УПС- ПОСЛОДАВЦИ Зрењанина (Горан Ковачевић);
  Одредити чланове који ће заједно са Гораном Ковачевићем присуствовати семинару “Економски развој” у Београду који ће отворити Филип де Бук, генерални директор BUSINESSEUROPE-а (Горан Ковачевић)
 3. Контактирати Виолету Јовановић, директорицу НАЛЕД-а, и са њом уговорити датум потписивања уговора о сарадњи (Наташа Козић);
 4. Формулисати предлог одговора на позиве политичких странака везаних за присуствовање ЗРЕПОК-а као удружења на њиховим окупљањима (Горан Ковачевић);
 5. Обратити се писменим путем делегацији из Житишта „АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ЖИТИШТА“ и дати подршку ЗРЕПОК-а у њиховом конституисању (Јасмина Крецул);
 6. Уговорити састанак са директорицом Катастра Ериком Ваштаг и њиховим правником у вези са успостављањем ближе сарадње чланова ЗРЕПОК-а са Катастром непокретности у погледу решавања бројних проблема и примедби у вези њихових услуга (Драган Видаковић);
 7. Сачинити предлог уговора о сарадњи и партнерству на изради „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“ који би се понудио потенцијалним партнерима на реализацији пројекта (Драган Видаковић);
 8. Контактирати консултанта у вези предлога особе којој би се понудила улога вође пројекта и консултовати се у вези са предложеним кандидатима (Драган Видаковић);
 9. Сви чланови ЗРЕПОК-а се обавезују да размисле о могућим кандидатима и своје предлоге доставе до наредне седнице ИО (следећи уторак) како би се усвојила коначна одлука о вођи пројекта;
 10. Проследити обједињени одговор чланова ЗРЕПОК-а на питања из анкете ИРИ-ја (Јасмина Крецул);
 11. Уговорити састанак са челницима Градске управе у вези са предлога нове одлуке о локалној еколошкој такси (Драган Видаковић);
 12. Уговорити састанак са деканатом Техничког факултета “Михајло Пупин” у вези са дефинисањем критеријума за одабир најбољег студента коме би се дала стипендија и предлогом правилника о обављању волонтерске стручне праксе у фирмама чланицама ЗРЕПОК-а (Наташа Козић);
 13. Размотрене и одбијене понуде Мирка Крлића, “ТЕНДЕР”-а и “УЛТРАПЛАНЕТ”-а. Сачинити и доставити одговор понуђачима (Наташа Козић)

 

У Зрењанину, 08.02.2011. године

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија