latinica | ћирилица

ОДРЖАНА ДРУГА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ

01.03.2011

У уторак 1. марта, у просторијама Удружења у трговинско пословном центру „РЕНЕСАНС“ у Зрењанину, одржана је прва редовна седница скупштине „ЗРЕПОК“-а у 2011. години са почетком од 13,20 часова и завршетком у 15,55 часова.

 

Прочитајте битне закључке са скупштине:

 

З А К Љ У Ч Ц И
СА ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У 2011. ГОДИНИ

 

  1. Довршити започете, а недовршене послове са претходне скупштине:
    - Окончати формулисање предлога уговора о сарадњи и партнерству у пројекту израде “ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ” (Драган Видаковић);
  2. Припремити за наредну седницу Скупштине ЗРЕПОК-а све законом одређене годишње извештаје о раду удружења а које скупштина треба да усвоји на наредној седници скупштине;
  3. Наставити и убрзати активности на активирању УПС – ПОСЛОДАВЦИ Зрењанина;
  4. Сачинити захтев за понудом и доставити потенцијалним кандидатима у вези са преузимањем улоге вође пројекта “ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА” (Драган Видаковић)
  5. Сви чланови ЗРЕПОК-а треба да дефинишу профил и број студената волонтера које могу да ангажују на волонтерској пракси у својим фирмама, да им одреде менторе и пројектне задатке, а Драгољуб Бјелоглав треба да дефинише уговор о волонтирању који ће бити усаглашен са законским решењем оваквог ангажовања студената и да се доврши и са факултетом усагласи Правилник о волонтирању;
  6. Прихвата се молба еколокошког покрета “ПАНОНСКА ЗОРА” у погледу донације у износу од 10.000,00 динара, а председник и запослени у ЗРЕПОК-у се задужују да ову одлуку спроведу и да позову „ПАНОНСКУ ЗОРУ“ да се укључе у акцију “ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ” (Драган Видаковић и Јасмина Крецул);
  7. Одлучено да се и ове године у поводу светског дана заштите шума спроведе акција у складу са пројектом “ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ” и задужују се председник и запослени да организују и спроведу ову акцију.

 

У Зрењанину, 01.03.2011. године

 Наташа Козић, помоћник „ПР-секретара“

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија