latinica | ћирилица

Актуелности

Унија послодаваца Србије и Синдикати радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије су након вишегодишњих преговора данас свечано потписали ПРВИ Грански колективни уговор и то за грађевину и индустрију грађевинског материјала, којим  се одређује ниво зарада и осталих давања према радницима, обавезе послодаваца, али и радника проистекле из закона о раду.

„Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК“ се обратио „Задружном савезу Војводине“ са предлогом измена и допуна закона о пољопривредном земљишту. Измене и допуне Закона о пољопривредном земљишту инициране су од стране удружења „Ратари Итебеја“ („РИТ“) из Српског Итебеја и стручне службе ЗЗ „Мркшићеви Салаши“ из Српског Итебеја, а у циљу заштите права пољопривредника тог краја.

На позив Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) делегација „Зрењанинског пословнок круга“ присуствовала је завршном годишњем догађају ове организације, промоцији „Сиве књиге“ и додели награде „Реформатор године“. Делегацију ЗРЕПОК-а су чинили председник Драган Видаковић, чланови Извршног одбора Будимир Јовановић и Драгољуб Бјелоглав и ПР-секретар Јасмина Крецул.

Одржан је наставак преговора око усаглашавања текста гранског колективно уговора за област грађевинарства. Тема данашњег састанка биле су одредбе везане за вишак запослених, радну дисциплину, накнаду штете, престанак радног односа, услове за рад синдиката, међусобни односи учесника колективног уговора, као и прелазне и завршне одредбе истог.

Скупштина града Зрењанина је на седници која је одржана 8. децембра усвојила две одлуке којима се регулише јавни превоз у Зрењанину, Одлуку о јавном превозу путника и Одлуку о ауто- такси превозу путника на територији града Зрењанина. На иницијативу „Зрењанинског пословног круга“ је дошло до измене Одлуке о ауто такси превозу а комплетан предлог одлуке је „ЗРЕПОК“ још јануара ове године уручио градској управи. 

У уторак 7. децембра, у просторијама Удружења у трговинско пословном центру „РЕНЕСАНС“ у Зрењанину, одржана је десета редовна седница скупштине „ЗРЕПОК“-а са почетком од 13,00ч. и завршетком у 15,00ч. Након тога чланови ЗРЕПОК-а су отишли на заједнички свечани ручак у хотел Каштел у Ечки.

Одржан је састанак чланова Извршног одбора ЗРЕПОК-а са Извршном директорицом Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) Виолетом Јовановић са циљем међусобног упознавања са циљевима ове две организације, начином организовања, плановима и могућностима успостављања сарадње између ЗРЕПОК-а и НАЛЕД-а.

У Културном центру Зрењанина је одржан „Речник градских дилема“, догађај специфичног формата који се бави питањима битним за град.  Архитекте, активисти, уметници, историчари уметности, предузетници и представници локалне самоуправе састављали су „Речник градских дилема“ кроз петоминутна излагања, у којима су дефинисали један, за њих битан, појам града данашњице или сутрашњице, стварајући тиме својеврстан колаж професионалних размишљања и личних ставова о граду и његовом могућем развоју.


У склопу пројекта који реализује „Зона унапређеног пословања - БИД“ Зрењанин, а који носи назив „Јачање капацитета зона унапређеног пословања у Србији“, „Зрењанински пословни круг-ЗРЕПОК“ угостио је делегацију БИД-ова Велике Британије која борави у Зрењанину.

Процењујући да су предлози нацрта Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине и Одлуке о накнади трошкова техничког предлога који су упућени на јавну расправу 05.11.2010. године од значаја за живот и пословање на територији града Зрењанина, „ЗРЕПОК“ је одлучио да се придружи јавној расправи по овим питањима и данас је градској управи Зрењанина уручио своје примедбе на обе одлуке. Обе предложене нове одлуке предвиђају вишеструка увећања доадашњеих цена накнада које грађани и привреда плаћају, али и нове додатне видове захватања по овим основама.

Главна тема наставка преговора Уније послодаваца Србије и синдиката из гране грађевинарства били су коефицијенти за утврђивање основних зарада и радни учинак. Цео ток састанка је прошао у тешким преговорима око само два члана у тексту колективног уговора. Синдикат је дао један предлог где је распон коефицијената 1:3,5, на чега је преговарачки тим УПС-а одговорио прихватањем тог распона, али давањем детаљне структуре запослених који оставрују право на одређени коефицијент.

На иницијативу „Зоне унапређеног пословања - БИД“ одржан је састанак између председника ЗРЕПОК-а Драгана Видаковића и председник Управног одбора БИД-а Mарјана Рончевића. Тема састанка била је разматрање мохућности успостављања сарадње између ЗРЕПОК-а и БИД-а и понуда ЗРЕПОК-у да учествује у реализацији пројекта „Јачање капацитета зона унапређеног пословања у Србији“, пројекта који за крајњи циљ има побољшање јавно-приватних партнерстава кроз активну сарадњу између општина и локалног приватног сектора, а према британском моделу.

 

На захтев „Зрењанинског пословног круга“ упућен градској управи 19. септембра ове године, одржан је састанак са градочелником Зрењанина Милетом Михајловим, начелницом градске управе Александром Одавић-Мак, градским већником Ваш Тибором, начелницом одељења за урбанизам и просторно планирање Љиљаном Пецељ-Лубурић, начелницом одељења за локално економски и рурални развој и инвестиције Станом Бабић и директором ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ Браниславом Кнежевићем.

Проблем уређења јавног превоза путника на територији града Зрењанина, је веома битна, а прилично неуређена област, нарочито у погледу дела који се односи на такси превоз где је Зрењанин препознат као град у којем је регулатива ове области потпуно превазиђена и у нескладу са стварношћу, што је за последицу имало то да су таксисти који желе регуларно да раде и уредно измирују своје обавезе у потпуности угрожени од оних који не поштују никаква правила осим оних која важе на улици.

Тема четвртог по реду састанка и преговора између УПС-а и синдиката грађевинарства биле су зараде, као кључни део колективног уговора. И на овом састанку „ЗРЕПОК“ је као један од кључних људи у преговарачком тиму УПС-а представљао г-дин Милан Бошковић, директор Зрењанинског „НЕИМАР“-а.

У уторак 2. новембра, у просторијама Удружења у трговинско пословном центру „РЕНЕСАНС“ у Зрењанину, одржана је десета редовна седница скупштине „ЗРЕПОК“-а са почетком од 13,00ч. и завршетком у 15,20ч.

У поводу достављеног предлога ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА које је урадило одељење за ЛЕР (Локални економски развој) града Зрењанина као материјал за разматрање и усвајање на наредној седници градског већа, у петак 22. октобра, заседао је Извршни одбор "ЗРЕПОК"-а и након консултовања свих чланова "ЗРЕПОК"-а, заузео свој став. У наставку можете преузети скенирани  оригинал дописа са ставовима "ЗРЕПОК"-а о предложеном Плану капиталних инвестиција.

Настављени су разговори  шефова преговарачких тимова Уније послодаваца Србије и репрезентативних синдиката, а у  вези са усаглашавањем текста посебног колективног уговора за грану грађевинарства и индустрије грађевинског материјала. ЗРЕПОК је и на овом састанку представљао Милан Бошковић, директор зрењанинског „Неимар“-а.

Стручне службе Уније послодаваца Србије у сарадњи са више стотина директора и менаџера малих, средњих и великих предузећа потпомогунуте Аустријском агенцијом за развој и Међународном организацијом рада, у току 2010. године, урадиле су Студију оптерећења привреде у Републици Србији и на једном месту објединиле све врсте трошкова (оптерећења) са којима послује привреда Србије. Оваква студија није у српској привреди рађена и публикована још од 1986. године и периода бивше СФРЈ и многи подаци по први пут су презентоване стручној и широј јавности.

 

У организацији „ЗРЕПОК“-а, „Општег удружења предузетника Зрењанина“ и „Уније послодаваца Србије“, а у складу са потписаним уговором о сарадњи који су ове три организацјие потписале 25. маја 2010. године, одржано је прво окупљање послодаваца Средњобанатског округа на ком је више од стотину  власника и директора, претежно малих и средњих преузећа, из региона озваничило оснивање удужења Унијa послодаваца Србије - Послодавци Зрењанина. За председника овог удружења је именован Горан Ковачевић, директор трговинског предузећа „Гомекс“ члан Извршног одбора и један од оснивача удружења „ЗРЕПОК“.

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија